Lịch sử và vai trò của hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam

Quà tặng đại hội hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam là một yếu tố quan trọng quyết định thành công đại hội. Đại hội hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam mang nhiều ý nghĩa lớn, góp phần xây dựng sự phát triển của tổ chức Đoàn nói riêng và đất nước nói chung. Vậy lịch sử hình ảnh và vai trò của đại hội cụ thể là gì?. Những món quà tặng lưu niệm đại hội Đoàn nào được yêu thích chọn làm quà tặng đại hội hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam. Mời bạn tham khảo cụ thể qua bài viết này từ quà tặng Wowgift

quà tặng đại hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

Bạn đặt mua quà tặng đại hội hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam hãy liên hệ với quà tặng Wowgift qua Hotline/ Zalo 0877 770 533 hoặc bạn nhắn tin Fanpage Quà tặng doanh nghiệp Wowgift

Xem thêm:

Lịch sử phát triển của hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN Việt Nam) được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1956 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm 1956.

Trải qua 67 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vai trò đại hội hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội LHTN Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức, là diễn đàn đại biểu của toàn thể hội viên, thanh niên Việt Nam, là dịp để đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội LHTN Việt Nam có vai trò quan trọng sau:

 • Đại hội là diễn đàn để hội viên, thanh niên được bày tỏ nguyện vọng, ý kiến, đóng góp ý kiến vào sự phát triển của Hội.
 • Đại hội là dịp để đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
 • Đại hội là dịp để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới, lãnh đạo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Các hoạt động chính trong đại hội Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội LHTN Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để hội viên, thanh niên được bày tỏ nguyện vọng, ý kiến, đóng góp ý kiến vào sự phát triển của Hội. Đại hội có nhiều hoạt động chính, bao gồm:

 • Lễ khai mạc đại hội hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Lễ khai mạc là hoạt động chính thức mở đầu cho đại hội. Lễ khai mạc thường diễn ra trang trọng, trọng thể, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, đại diện các tổ chức thanh niên trong và ngoài nước, cùng đông đảo hội viên, thanh niên cả nước.

 • Hội nghị đại biểu

Hội nghị đại biểu là hoạt động quan trọng nhất của đại hội, là nơi hội viên, thanh niên thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Hội nghị đại biểu được tổ chức thành nhiều phiên họp, trong đó có phiên họp trù bị, phiên họp chính thức và phiên họp bế mạc.

 • Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới

Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới là hoạt động quan trọng thứ hai của đại hội, là dịp để hội viên, thanh niên lựa chọn những người tiêu biểu, có năng lực, uy tín, trách nhiệm để lãnh đạo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.

 • Lễ bế mạc đại hội hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Lễ bế mạc là hoạt động chính thức khép lại đại hội. Lễ bế mạc thường diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, với sự tham gia của các đại biểu, hội viên, thanh niên.

Ngoài ra, trong khuôn khổ đại hội, còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các đại biểu, hội viên, thanh niên. Các hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó giữa các đại biểu, hội viên, thanh niên.

Quy trình tổ chức và triển khai đại hội Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam

Quy trình tổ chức và triển khai đại hội Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam được quy định tại Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội.

Cụ thể, quy trình tổ chức và triển khai đại hội Hội LHTN Việt Nam bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị

 • Ban chấp hành Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa cũ chỉ đạo Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc.
 • Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc trình Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa cũ thông qua.
 • Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa cũ ra quyết định thành lập Ban Tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc.
 • Ban Tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, phương thức tổ chức đại hội.
 • Ban Tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến của hội viên, thanh niên về nội dung, phương thức tổ chức đại hội.

Bước 2: Lựa chọn đại biểu

 • Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn, số lượng, cách thức lựa chọn đại biểu đại hội đại biểu toàn quốc.
 • Các cấp bộ Hội tổ chức hội nghị đại biểu cấp cơ sở để lựa chọn đại biểu đại hội đại biểu toàn quốc.
 • Ban Tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc tổng hợp, xác nhận danh sách đại biểu đại hội đại biểu toàn quốc.

Bước 3: Tổ chức đại hội

 • Ban Tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ đại hội.
 • Ban Tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các đại biểu, hội viên, thanh niên.
 • Ban Tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc tổ chức lễ khai mạc, bế mạc đại hội.

Bước 4: Tổng kết đại hội

 • Ban Tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu đại hội.
 • Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới ban hành nghị quyết đại hội.

Về thời gian tổ chức đại hội, đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần.

Về địa điểm tổ chức đại hội, đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về số lượng đại biểu, đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam có khoảng 1.000 đại biểu.

Về thành phần đại biểu, đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam có đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết. Đại biểu chính thức là những hội viên tiêu biểu, có năng lực, uy tín, trách nhiệm, đại diện cho các tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, khu vực, địa bàn trong thanh niên Việt Nam.

Về nội dung đại hội, đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam thực hiện các nội dung sau:

 • Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.
 • Xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.
 • Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới.

Về phương thức tổ chức đại hội, đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam được tổ chức theo hình thức đại hội đại biểu.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức, là dịp để hội viên, thanh niên được bày tỏ nguyện vọng, ý kiến, đóng góp ý kiến vào sự phát triển của Hội. Đại hội đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quà tặng đại hội hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Quà tặng đại hội hội liên hiệp đoàn thanh niên nên chọn sản phẩm có ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với đối tượng nhận quà. Cụ thể, các sản phẩm quà tặng có thể tham khảo như sau:

 • Sản phẩm mang tính biểu trưng

Sản phẩm mang tính biểu trưng là những sản phẩm có giá trị tinh thần cao, thể hiện được tinh thần đoàn kết, gắn bó, ý chí vươn lên của thanh niên. Một số sản phẩm mang tính biểu trưng:

 • Kỷ niệm chương, biểu trưng pha lê in logo đại hội hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
 • Huy chương là quà tặng lưu niệm đại hội Đoàn được yêu thích lựa chọn.
 • Bằng khen với đa dạng mẫu quà tặng đại hội vinh danh, khen tặng tại kho sản phẩm quà tặng đại hội Wowgift
 • Bảng vinh danh cũng là quà tặng đại hội được lựa chọn nhiều để làm quà tặng vinh danh cán bộ nhân viên

quà tặng đại hội mặt trận tổ quốc

 

 • Sản phẩm thiết thực, hữu ích

Sản phẩm thiết thực, hữu ích là những sản phẩm có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, giúp ích cho sinh hoạt, học tập, làm việc của thanh niên. Một số sản phẩm thiết thực, hữu ích:

 • Sổ tay, bút viết, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn là quà tặng lưu niệm đại hội Đoàn cũng là quà tặng hữu ích với người nhận. Các mẫu này cũng dùng trong chiến dịch quà tặng khách hàng với ý nghĩa tri ân.
 • Balo, túi xách là quà tặng đại hội Đoàn hữu ích với người nhận vì họ sử dụng nó trong cuộc sống thường ngày.
 • Áo mưa, ô dù hay ấm siêu tốc, bộ ấm chén, bình giữ nhiệt là quà tặng đại hội được yêu thích và thiết kế đẹp với bộ giftset quà tặng. Đây cũng là quà tặng doanh nghiệp được các công ty lựa chọn nhiều.
 • Đồ dùng văn phòng phẩm
 • Áo đoàn

quà tặng mặt trận tổ quốc

quà tặng đại hội hội liên hiệp thanh niên việt nam

quà tặng đại hội mặt trận tổ quốc

 • Sản phẩm mang tính nghệ thuật

Sản phẩm mang tính nghệ thuật là những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao, thể hiện được sự sáng tạo, tinh tế của người tặng. Một số sản phẩm mang tính nghệ thuật có thể tham khảo như:

 • Tranh cổ động, tượng đồng anh hùng vĩ nhân

Đồ gốm sứ như lọ hoa, bộ bát cơm, bộ ấm chén in logo, cốc sứ in logo. Hay là đồ dùng bằng thủy tinh như bộ bình cốc thủy tinh, bộ cốc thủy tinh.

Ngoài ra, khi lựa chọn quà tặng đại hội hội liên hiệp đoàn thanh niên, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Lựa chọn quà tặng phù hợp với ngân sách

Kinh phí tổ chức đại hội là hạn chế, do đó cần lựa chọn quà tặng phù hợp với ngân sách của tổ chức.

 • Lựa chọn quà tặng phù hợp với đối tượng nhận quà

Cần lựa chọn quà tặng phù hợp với lứa tuổi, giới tính, sở thích của đối tượng nhận quà.

 • Lựa chọn quà tặng có ý nghĩa, thiết thực

Quà tặng cần có ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với mục đích của đại hội.

Với những gợi ý trên, hy vọng bạn sẽ lựa chọn được quà tặng đại hội hội liên hiệp đoàn thanh niên phù hợp.

Những thành tựu và thách thức của đại hội Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam

Thành tựu đại hội hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để hội viên, thanh niên được bày tỏ nguyện vọng, ý kiến, đóng góp ý kiến vào sự phát triển của Hội. Đại hội đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số thành tựu nổi bật của đại hội Hội LHTN Việt Nam có thể kể đến như:

 • Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên

Đại hội đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, giúp thanh niên có lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

 • Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại hội đã xác định rõ vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

 • Tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp thanh niên

Đại hội đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp thanh niên, giúp thanh niên phát huy vai trò của mình trong xã hội.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Thách thức

Bên cạnh những thành tựu đạt được, đại hội Hội LHTN Việt Nam cũng còn một số thách thức cần giải quyết trong thời gian tới, đó là:

 • Tình hình thanh niên Việt Nam ngày càng đa dạng, phức tạp

Tình hình thanh niên Việt Nam ngày càng đa dạng, phức tạp, với nhiều tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, khu vực, địa bàn. Điều này đặt ra yêu cầu đối với Hội LHTN Việt Nam cần có những giải pháp phù hợp để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên.

 • Hoạt động của Hội LHTN Việt Nam còn một số hạn chế

Hoạt động của Hội LHTN Việt Nam còn một số hạn chế, như: chưa phát huy hết vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên ở một số khu vực, địa bàn; chưa đồng bộ, hiệu quả ở một số lĩnh vực.

 • Tác động của các vấn đề toàn cầu đến thanh niên Việt Nam

Tác động của các vấn đề toàn cầu đến thanh niên Việt Nam ngày càng lớn, như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai, an ninh mạng,… Điều này đặt ra yêu cầu đối với Hội LHTN Việt Nam cần có những giải pháp nhằm giúp thanh niên thích ứng và phát triển trong bối cảnh mới.

Để khắc phục những thách thức nêu trên, Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 • Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên

 • Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 • Tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp thanh niên

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội

 • Hoàn thiện tổ chức, bộ máy của Hội

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên, Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vai trò của đại hội Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên

Trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên, đại hội Hội LHTN Việt Nam có vai trò quan trọng sau:

 • Tạo diễn đàn để các thành viên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau

Đại hội là dịp để các thành viên của Hội LHTN Việt Nam, từ các cấp bộ Hội đến hội viên, thanh niên, có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Điều này giúp các thành viên hiểu rõ hơn về nhau, từ đó tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết.

 • Thống nhất ý kiến, quan điểm, mục tiêu, phương hướng hoạt động

Đại hội là dịp để các thành viên của Hội LHTN Việt Nam cùng nhau thảo luận, thống nhất ý kiến, quan điểm, mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới. Điều này giúp các thành viên có chung tiếng nói, chung hành động, từ đó thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên.

 • Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới

Ban Chấp hành Trung ương Hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội LHTN Việt Nam trong mỗi nhiệm kỳ. Việc bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới là dịp để các thành viên của Hội LHTN Việt Nam lựa chọn những người tiêu biểu, có năng lực, uy tín, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới. Điều này góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Hội, từ đó thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên.

Để phát huy vai trò của đại hội Hội LHTN Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên, cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp sau:

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên tham gia đại hội

Để đại hội Hội LHTN Việt Nam thực sự là diễn đàn của toàn thể hội viên, thanh niên, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên tham gia đại hội. Công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện một cách bài bản, hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của đại hội.

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia đại hội

Để các thành viên có thể tham gia đại hội một cách đầy đủ, cần tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên, như: hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở,…

 • Tăng cường các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên

Để thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên, cần tăng cường các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên. Các hoạt động này có thể được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, như: hội nghị, hội thảo, trại hè,…

Với những giải pháp trên, đại hội Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát triển.

Xem thêm:

Lê Huy

Lê Huy

Với hơn 10 năm tư vấn và cung cấp quà tặng doanh nghiệp cho hàng chục ngàn khách hàng, chúng tôi mong muốn mang tới những trải nghiệm về sản phẩm và dịch vụ quà tặng tuyệt vời tới các bạn. Nhằm lan tỏa thương hiệu của các bạn, giúp doanh nghiệp bạn và khách hàng xích lại gần nhau hơn, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe góp ý từ phía bạn để có thể phục vụ bạn tốt hơn mỗi ngày.
Lê Huy - CEO WOWGIFT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0877 770 533
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon